021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

ČIMBENICI SPREMNOSTI ROMSKE DJECE ZA ŠKOLU

Autor: Aleksandra Tonković, Luka Pongračić, Martina Lončar

Vrsta rada: Prethodno priopćenje

Sažetak:

Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje romske djece ima važnu ulogu u njihovoj integraciji u Republici Hrvatskoj. Upis romske djece u predškolske aktivnosti od najranije dobi neophodan je kako bi se smanjile jezične barijere u osnovnoškolskim razredima, čime bi se smanjila diskriminacija romske djece u obrazovanju, a poslije i pri zapošljavanju. Proučavana je spremnost romske djece za školu s obzirom na obrazovanje roditelja, pohađanje predškolskih programa i broj djece u obitelji. Nadalje, istražena je veza između spremnosti za školu i obrazovanja roditelja te mjesta stanovanja. Iskustva mnogih zemalja pokazuju da su Romi u slabom društvenom položaju, a najveći je razlog tomu niska razina obrazovanja, zbog koje su nestručni za većinu poslova, a samim time i visoka stopa nezaposlenosti. Plan pripreme romske djece za uspješniji upis u predškolske i školske aktivnosti može se drugačije strukturirati kako bi se smanjio utjecaj jezične barijere. Prilagodba nastavnog plana i programa uključuje mjere za pružanje dodatne nastave i mogućnosti obrazovanja na romskom jeziku, poboljšanje materijalnih uvjeta škola, organiziranu dopunsku nastavu uz posebnu pomoć u savladavanju pojedinog predmeta te ljetne i zimske škole.

Ključne riječi:

odgoj romske djece, predškolski odgoj, romska kultura