021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

TKO SU DOBRI UČITELJI?

Autor: Katarina Vanek, Andrej Maras, Petra Karabin

Vrsta rada: Pregledni rad

DOI: https://doi.org/10.38003/sv.70.2.15

2021. Vol. 70, No. 2. – K.-Vanek -A.-Maras -P.-Karabin


Sažetak:

Biti učitelj u suvremenom društvu postaje sve izazovnije. Društvena očekivanja od učitelja konstantno rastu. Učitelji zato teže unaprjeđivanju vlastitih osobina i kompetencija. Pri tome je važno znati koje osobine ličnosti i kompetencije društvo očekuje od dobrog učitelja. Vođeni time, cilj ovog rada je cjelovito prikazati dobrog učitelja, uzimajući u obzir njegove poželjne osobine ličnosti, profesionalne kompetencije i percepciju dionika odgojno-obrazovnog procesa. Rezultati pregleda relevantne literature i dosadašnjih istraživanja ukazuju da je dobar učitelj spoj osobina ličnosti poput humanosti, mudrosti, razboritosti, upornosti i dr. te kompetencija poput ostvarivanja pozitivnih odnosa s učenicima, uspješnog upravljanja razredom, prepoznavanja važnosti motivacije i dr. Konačno, dobar je učitelj sinergija poželjnih osobina ličnosti i težnje permanentnog profesionalnog rasta. Stoga ovo istraživanje može doprinijeti praksi pri kreiranju stručnih usavršavanja i izobrazbi učitelja.

Ključne riječi:

kompetencije učitelja, osobine učitelja, percepcija dionika odgojno-obrazovnog procesa.