021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

STAVOVI STUDENATA UČITELJSKOG STUDIJA I UČITELJA RAZREDNE NASTAVE O NASTAVI NA DALJINU

Autor: Vesna Kostović-Vranješ, Mila Bulić, Viktorija Periša

Vrsta rada: Izvorni znanstveni članak

DOI: https://doi.org/10.38003/sv.70.2.5

2021. Vol. 70, No. 2. – V.-Kostović-Vranješ -M.-Bulić -V.-Periša


Sažetak:

Prelazak s učioničke nastave na nastavu na daljinu u cijelom odgojno-obrazovnom sustavu Republike Hrvatske započeo 13. ožujka 2020. godine zbog pandemije novog zaraznog koronavirusa COVID-19. Navedeno je uvjetovalo nagli prelazak na nastavu na daljinu i niz poteškoća tijekom njene realizacije pa je stoga provedeno istraživanje kojem je cilj bio utvrditi stavove studenta, budućih učitelja razredne nastave, i učitelja praktičara o nastavi na daljinu u kojoj su sudjelovali. Rezultati provedenoga istraživanja pokazuju značajne razlike u percepciji prelaska s učioničke nastave na nastavu na daljinu koja je učiteljima praktičarima bila teža za organizirati i realizirati. Istraživanjem su utvrđeni stavovi o nastavi na daljinu te stavovi o nastavi na televiziji. Dobiveni rezultati istraživanja mogu poslužiti za unapređenje nastave na daljinu koja će se provoditi po potrebi izmjenjujući se s nastavom u učionici.

Ključne riječi:

e-učenje, informacijska i komunikacijska tehnologija, nastava na televiziji, nastava na daljinu, nastava prirode i društva.