021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

PROVJERA METRIJSKIH SVOJSTAVA ADVANCED MEASURES OF MUSIC AUDIATION E. E. GORDONA MEĐU STUDENTIMA NEGLAZBENICIMA U HRVATSKOJ

Autor: Lidija Nikolić

Vrsta rada: Izvorni znanstveni članak

DOI: https://doi.org/10.38003/sv.71.2.2

2022. Vol. 71, Br. 2. – L.-Nikolić


Sažetak:

Cilj istraživanja bio je ispitati metrijska svojstva testa Advanced Measures of Music Audiation E. E. Gordona (1989) na uzorku studenata u Hrvatskoj kojima glazba nije glavni predmet studija. Istraživanje je provedeno sa studenticama odgojiteljskog studija na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku (N = 235). Deskriptivni pokazatelji AMMA testa i normalnost raspodjele rezultata na hrvatskom uzorku ne odstupaju od rezultata dobivenih prilikom standardizacije na američkom uzorku i poljskom uzorku kod studenata kojima glazba nije glavni predmet na studiju. Utvrđeno je kako koeficijent pouzdanosti AMMA testa izračunat split-half tehnikom iznosi 0,87, a dobivene su i visoke vrijednosti interkorelacija između ukupnog testa te Tonalnog (r = 0,88) i Ritamskog subtesta (r = 0,87). Niže vrijednosti indeksa težine i diskriminativnosti (< 0,20) najslabija su svojstva primjene AMMA testa na hrvatskom uzorku. Promatrajući ukupnost istraženih metrijskih svojstava, može se zaključiti kako je AMMA test pouzdan mjerni instrument za uporabu procjene auditivnih glazbenih sposobnosti kod studenata neglazbenika u Hrvatskoj.

Ključne riječi:

glazbene sposobnosti, glazbeni potencijal, glazbeno obrazovanje, mjerni instrument, testiranje