021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

 

Školski vjesnik – časopis za pedagogijsku teoriju i praksu

Adresa časopisa:

Školski vjesnik – časopis za pedagogijsku teoriju i praksu
Poljička cesta 35, 21 000 Split

Mrežna stranica:

https://www.ffst.unist.hr/skolski_vjesnik

E-adresa:

skolskivjesnik@ffst.hr

 

 

Izdavač.
Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet
Poljička cesta 35, 21 000 Split
http://www.ffst.unist.hr/