021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

INICIJALNA IZOBRAZBA UČITELJA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE UČENIKA IZ USTANOVA SOCIJALNE SKRBI U INKLUZIVNOJ ŠKOLI

Autor: Vesnica Mlinarević, Krunoslava Duka

Vrsta rada: Izvorni znanstveni članak

DOI:

2022. Vol. 72, Br. 2. – V.-Mlinarević K.-Duka
Sažetak:

Učenici iz ustanova socijalne skrbi osjetljiva su podskupina čije se inkluzivne potrebe često razlikuju od potreba prosječnog učenika za koje se očekuju specifične učiteljske kompetencije. Rad prikazuje posebne odgojno-obrazovne potrebe ove heterogene skupine školske djece pojašnjavajući razloge češće pojavnosti teškoća u učenju, problema u ponašanju, emocionalnih i drugih razvojnih problema uvjetovane nepovoljnim odgojnim, socijalnim, ekonomskim i kulturnim čimbenicima. Analizirani su važeći online dostupni studijski programi fakulteta budućih učitelja obveznih osnovnoškolskih nastavnih predmeta i učitelja razredne nastave dvaju sveučilišta u Republici Hrvatskoj. Cilj istraživanja bio je utvrditi broj predmeta usmjerenih na poučavanje učenika s teškoćama tijekom inicijalnog obrazovanja budućih učitelja te pojavnost tema odgoja i obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju u predmetima koji čine temelj buduće učiteljske prakse, predmetima za stjecanje didaktičko-metodičkih, psiholoških, pedagoških, socijalnih i praktičnih nastavnih kompetencija. Dobiveni rezultati mogu poslužiti kao prediktor za buduća istraživanja i osnova pri kreiranju programa za stručna usavršavanja u području inkluzivnog poučavanja utemeljena na objektivnim potrebama pojedinih učiteljskih zanimanja.

Ključne riječi:

inicijalna izobrazba, inkluzija, kompetencije učitelja, učenici bez odgovarajuće roditeljske skrbi