021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

PRIVRŽENOST I INTELEKTUALNA PONIZNOST KAO PREDIKTORI STAVOVA PREMA CIJEPLJENJU I CJEPIVIMA U KONTEKSTU PANDEMIJE BOLESTI COVID-19 

Autor: Ina Reić Ercegovac, Katija Kalebić Jakupčević

Vrsta rada: Izvorni znanstveni članak

DOI:

2022. Vol. 72, Br. 1. – I.-Reić Ercegovac, K.-Kalebić Jakupčević


Sažetak:

Zdravstveno ponašanje, uključujući stavove prema cijepljenju, determinirano je različitim osobnim, kontekstualnim i širim socijalnim
čimbenicima. U fokusu su ovoga rada privrženost i intelektualna poniznost kao potencijalni prediktori stavova prema cijepljenju i cijepnog statusa u kontekstu pandemije bolesti COVID-19. U istraživanje se krenulo od pretpostavke da postoji značajna povezanost između stilova privrženosti i intelektualne poniznosti te da privrženost i intelektualna poniznost mogu zasebno značajno
doprinijeti objašnjenju individualnih razlika u stavovima prema cijepljenju te cijepnom statusu. Istraživanje je provedeno u on-line okruženju na prigodnom uzorku studenata s različitih hrvatskih fakulteta (N = 247), a primijenjeni su upitnici i skale samoprocjene za prikupljanje općih podataka, podataka o stilovima privrženosti, intelektualnoj poniznosti, stavova prema cijepljenju te razlozima za (ne)cijepljenje. Rezultati regresijskih analiza pokazali su da je stavove prema cijepljenju moguće dijelom objasniti sigurnom privrženošću i intelektualnom poniznošću (posebno otvorenošću za promjenu mišljenja, odnosno neovisnošću ega i intelekta), a značajni prediktori cijepnog statusa bili su dob, bojažljiva privrženost, neovisnost ega i intelekta te stavovi prema cijepljenju. Rezultati su potvrdili neke dosadašnje spoznaje o motivaciji za (ne) cijepljenje te uputili na malu, ali značajnu ulogu privrženosti i intelektualne
poniznosti u objašnjenju kako stavova prema cijepljenju tako i zdravstvenog ponašanja u kontekstu pandemije.

Ključne riječi:

 COVID-19, intelektualna poniznost, privrženost, stavovi prema cijepljenju