021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

SAMOVRJEDNOVANJE IZVRSNOSTI DIDAKTIČKOMETODIČKE ORGANIZACIJE NASTAVNOG RADA U SVEUČILIŠNOJ NASTAVI

Autor: Nedim Čirić

Vrsta rada: Pregledni rad

DOI: https://doi.org/10.38003/sv.69.2.9  

Članak: 2020. Vol. 69. Broj 2. Čirić


Sažetak:

Ukupna izvrsnost sveučilišne nastave najviše ovisi o pedagoškim i didaktičko­metodičkim kompetencijama sveučilišnih nastavnika. Za razvoj i unaprjeđenje sveučilišne nastave važno je osuvremenjivanje nastavnog procesa koje ne podrazumijeva samo osuvremenjivanje kurikula, nego cjelokupnoga didaktičko­metodičkog organiziranja nastavnoga rada. Pritom je potrebno naglasiti zadovoljstvo i potrebe studenata, kompetencije visokoškolskih nastavnika i očekivanja radnog tržišta. Cilj ovoga rada bio je ustvrditi koja je sastavnica didaktičko­metodičkog organiziranja sveučilišne nastave najvažniji čimbenik izvrsnosti nastavnog rada te kako sveučilišni nastavnici Univerziteta u Tuzli vrjednuju vlastitu izvrsnost didaktičko­metodičkog organiziranja nastavnog rada. Koristilo se analitičko­deskriptivnim upitnikom kao inačicom analitičko­deskriptivne metode, postupcima analize sadržaja i anketiranjem.
Pretpostavljeno je kako postoji statistički značajna razlika u samovrjednovanju važnosti čimbenika izvrsnosti didaktičko­metodičke organizacije nastavnog rada visokoškolskih nastavnika Univerziteta u Tuzli te da se samovrjednovanja važnosti pojedinih čimbenika izvrsnosti sveučilišne nastave razlikuju s obzirom na dob, spol, znanstveno­nastavno/umjetničko zvanje, godine radnog iskustva u visokoškolskim ustanovama te znanstveno područje kojemu Fakultet pripada. Rezultati istraživanja pokazali su kako su izvrsnost planiranja i pripremanja te izvrsnost izbora nastavnih metoda najvažniji čimbenici ukupne izvrsnosti organiziranja sveučilišne nastave, a 90 % nastavnog osoblja ocjenjuje kako je nastava koju organiziraju visoke razine izvrsnosti

Ključne riječi:

izvrsnost sveučilišne nastave, nastavne metode, nastavni oblici, nastavna sredstva i tehnologija