021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

POTICANJE DJEČJE KREATIVNOSTI U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

Autori: Marina Đuranović, Irena Klasnić, Irena Matešić

Vrsta rada: Pregledni članak

DOI: https://doi.org/10.38003/sv.69.1.3 

Članak: 2020. Vol.69. Broj 1. Đuranović, Klasnić, Matešić


Sažetak:

Uz obitelj, predškolske ustanove predstavljaju najvažniji čimbenik rasta i razvoja djeteta predškolske dobi. To su mjesta dječjega življenja, razvoja, učenja i igre. Kurikulum predškolskih ustanova mora biti fleksibilan, otvoren, prilagođen dječjim potrebama i mogućnostima. Kreativnost mora biti temelj predškolskoga kurikuluma. Dječja se kreativnost može poticati i razvijati kroz sve aktivnosti u predškolskim ustanovama: igru, glazbene, likovne, dramske, kineziološke i brojne druge aktivnosti. U poticanju dječje kreativnosti važnu ulogu imaju odgojitelji, a da bi ju kod djece uspješno razvijali moraju biti svjesni njezine važnosti te i sami trebaju raditi u okruženju koje potiče njihovu kreativnost.

Cilj je ovoga rada osvijestiti važnost poticanja i razvoja dječje kreativnosti i stvaralaštva još od najranije dječje dobi kao jedne od osam ključnih kompetencija za cjeloživotno obrazovanje.

Ključne riječi:

kreativnost, odgojitelj, otvoreni kurikulum, predškolska ustanova, stvaralaštvo