021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

KOGNITIVNO-MOTIVACIJSKE STRATEGIJE REGULACIJE UČENJA NA PRIMJERU FANTASTIČNOG ROMANA PINOKIO

Autor: Tatjana Novović

Vrsta rada: Izvorni znanstveni članak

DOI:

2023. Vol. 72, Br. 1. – T.-Novović


Sažetak:

Cilj istraživanja je sagledavanje razvojnog puta Collodijevog junaka Pinokija, od egocentričnog do samoodgovornog u postavljanju ciljeva, nadgledanju, reguliranju i kontroliranju vlastitog ponašanja, učenja i motivacije kroz prizmu modela SRU (Pintrich, 2004). Primjenom kvalitativne metodologije, nastojali smo ispitati potiče li se i na koji način u nastavnoj praksi SRU kod učenika. Istraživački korpus iz kojega uzorkujemo jedinice kvalitativne tematske analize čini sȃm sadržaj priče. Tekst romana je istovremeno i medij za sagledavanje zastupljenosti elemenata SRU u navedenom sadržaju i nastavnoj praksi, kroz vizuru djece (49 učenika drugog razreda) i učiteljica (7) iz osnovnih škola u Podgorici, putem fokus grupnih i individualnih intervjua.
Rezultati istraživanja ukazuju na jasne razvojne etape SRU glavnog junaka u priči, prema predloženom modelu. Djeca prepoznaju njegove ciljeve, namjere, vrijednosti, potkrepljujući svoje uvide primjerima iz djela, ali i vlastitog iskustva. Učiteljice navode razloge za neadekvatnu primjenu SRU u nastavnom radu, poput vlastite nedostatne pripremljenosti, prezaštićujućeg odgoja djece te uvjerenja o poželjnom modelu ponašanja.

Ključne riječi:

samoregulirano učenje, motivacija, dijete/učenik, ciljevi