021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

STUPANJ RAZUMIJEVANJA NEWTONOVE MEHANIKE KOD BUDUĆIH STUDENATA

Autor: Mirko Marušić, Irena Mišurac

Vrsta rada: Izvorni znanstveni članak

DOI: https://doi.org/10.38003/sv.72.1.5

2023. Vol. 72, Br. 1. – M.-Marušić -I.-Mišurac


Sažetak:

Ovaj rad predstavlja rezultate šestogodišnjeg projekta čiji je jedan od ciljeva bio promotriti s kojim konceptualnim razumijevanjem Newtonove mehanike učenici upisuju preddiplomske studije na kojima od samog početka studiraju fizikalne kolegije. Kao primjer takvih studijskih programa, istraživanjem je obuhvaćeno 977 studenata prve godine sveučilišnih studija: Farmacija (N = 152); Kemija i kemijska tehnologija (N=563); Prehrambena tehnologija (N=123) i stručnog studija Zaštita i oporaba materijala (N=139). Mjerni instrument korišten za procjenu studentskoga stupnja znanja Newtonove mehanike je Force Concept Inventory (FCI test). Kod svi nastavnih programa promatranih preddiplomskih studija fizikalni kolegiji temeljni su kolegiji i stoga zahtijevaju značajan angažman i studentsko znanje kako bi se uspješno savladali. Rezultati pokazuju da upisani studenti dolaze s izuzetno slabim znanjem Newtonove mehanike na promatrane studije. Kod studenata preddiplomskog studija Faramacija 9,9 % studenata je na razini Newtonovskog razmišljanja; kod preddiplomskog studija Kemija i kemijska tehnologija njih 0,9 %, kod preddiplomskog studija Prehrambena tehnologija 4%, dok kod preddiplomskog stručnog studija Zaštita i oporaba materijala nema upisanih studenata koji su usvojili Newtonovu mehaniku. Ovi rezultati ukazuju na značajne probleme u srednjoškolskoj nastavi fizike kao i probleme u kvalitetnom savladavanju gradiva fizikalnih kolegija na promatranim studijima.

Ključne riječi:

fizika, brucoši, konceptualno razumijevanje, Newtonova mehanika, FCI test