021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

RIJEČI INDOEUROPSKOGA PODRIJETLA U ENGLESKOM TE NJIHOVA JEZIČNA I KULTURNA PRILAGODBA

Autor: Ivana Bojčić, Bernard Dukić

Vrsta rada: Prethodno priopćenje

Sažetak:

Engleski jezik dio je šire indoeuropske obitelji jezika. Dio je germanske skupine jezika koja je, uz mnoge druge skupine, nastala iz rekonstruiranoga praindoeuropskoga jezika. Engleski je bio jezik germanskih plemena Angla i Sasa koji su naselili Britaniju u 5. stoljeću nakon povlačenja Rimljana. Germanska skupina jezika obuhvaća jezike kao što su nizozemski, njemački, danski, švedski, norveški te islandski i engleski. Germanska skupina naroda nekada je bila u bliskom kontaktu s keltskim i italskim skupinama, a prije toga i sa svim ostalim indoeuropskim narodima, poput Grka, Iranaca, Armena, Slavena, baltičkih naroda itd. Analizom riječi ‘adder’ donose se dokazi o bližoj povezanosti germanskih, italskih i keltskih skupina jezika i njihovu podrijetlu kao jedne od indoeuropskih naroda. Ovom analizom u mogućnosti smo predstaviti studentima podrijetlo engleskoga jezika te ih podučiti o njegovu kasnijem utjecaju na britansku kulturu.

Ključne riječi:

‘adder’, britanska kultura, engleski, indoeuropski jezici, korelacija, porijeklo, utjecaj