021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

EKOLOŠKA OSVIJEŠTENOST UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

Autor: Sandra Cepić, Ružica Jurčević

Vrsta rada: Prethodno priopćenje

DOI: https://doi.org/10.38003/sv.71.2.9

2022. Vol. 71, Br. 2. – S.-Cepić R.-Jurčević


Sažetak:

U radu su predstavljeni rezultati kvantitativnog istraživanja kojemu je cilj bio ispitati ekološku osviještenost učenika u njezinim trima međusobno isprepletenim komponentama: znanje, stavovi i ponašanja. U istraživanju je sudjelovalo 529 učenika srednjih škola u gradu Zagrebu, a kao instrument je korišten anketni upitnik. Analiza rezultata pokazala je da su zagrebački srednjoškolci u određenoj mjeri ekološki osviješteni, no da ima prostora za napredak kad je riječ o njihovoj upoznatosti s određenim pojmovima u području ekologije te promjeni ponašanja povezanog sa zaštitom i očuvanjem okoliša. U ispitivanju razlika u ponašanju i praksama učenika prema spolu i pripadnosti razredu utvrđena je statistički značajna razlika u nekoliko situacija. Rezultati pokazuju da je potrebno i dalje kontinuirano raditi na osvještavanju ekoloških problema i zaštite okoliša, pogotovo u domeni upoznatosti učenika s temeljnim ekološkim pojmovima i proekološkim ponašanjem.

Ključne riječi:

ekologija, ekološki problemi, kurikul, obrazovanje, odgoj, zaštita okoliša