021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 
Glavna urednica: 

prof. dr. sc. Snježana Dobrota, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu


Zamjenica glavne i odgovorne urednice

doc. dr. sc. Anđela Milinović Hrga


Izvršna urednica

Iskra Tomić Kaselj, asistentica


Tajnik uredništva

dr. sc. Bojan Babin


Uredništvo:
 • prof. dr. sc. Florence Pirard, Sveučilište Liège, Fakultet za psihologiju, logopediju i obrazovne znanosti, Belgija
 • prof. dr. sc. Jasmina Bećirović Karabegović, Univerzitet u Sarajevu, Pedagoški fakultet, Bosna i Hercegovina 
 • doc. dr. sc. Emina Bukvić Dedić, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Bosna i Hercegovina
 • doc. dr. sc. Dženeta Camović, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Bosna i Hercegovina 
 • prof. dr. sc. Merima Čaušević, Univerzitet u Sarajevu, Pedagoški fakultet, Bosna i Hercegovina 
 • doc. dr. sc. Marko Odak, Sveučilište u Mostaru, Filozofski fakultet, Bosna i Hercegovina 
 • dr. sc. Snježana Dimzov, Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet, Hrvatska 
 • izv. prof. dr. sc. Snježana Dubovicki, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Hrvatska 
 • prof. dr. sc. Neven Hrvatić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija, Hrvatska; 
 • prof. dr. sc. Anka Jurčević-Lozančić, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Hrvatska
 • izv. prof. dr. sc. Goran Livazović, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, Hrvatska 
 • prof. dr. sc. Siniša Opić, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Hrvatska 
 • prof. dr. sc. Igor Radeka, Sveučilište u Zadru, Odjel za pedagogiju, Hrvatska 
 • izv. prof. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Hrvatska 
 • izv. prof. dr. sc. Neven Ricijaš, Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Hrvatska 
 • izv. prof. dr. sc. Marija Sablić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, Hrvatska 
 • doc. dr. sc. Violeta Valjan Vukić, Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Hrvatska 
 • prof. dr. sc. Jasminka Zloković, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Hrvatska
 • prof. dr. sc. Anita Zovko, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Hrvatska 
 • prof. dr. sc. Smiljana Zrilić, Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Hrvatska 
 • doc. dr. sc. Marijana Županić Benić, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Hrvatska 
 • doc. dr. sc. Monika Frania, Sveučilište u Šleskoj, Institut za pedagogiju, Poljska 
 • izv. prof. dr. sc. Gabriela Konkol, Muzička akademija, Poljska 
 • prof. dr. sc. Małgorzata Suświłło, Sveučilište Warmia Mazurski u Olsztynu, Poljska
 • prof. dr. sc. Snežana Jovanova-Mitkovska, Sveučilište Goce Delcev u Štipu, Fakultet odgojnih znanosti, Sjeverna Makedonija 
 • izv. prof. dr. sc. Biljana Popeska, Sveučilište Goce Delcev u Štipu, Fakultet odgojnih znanosti, Sjeverna Makedonija 
 • doc. dr. sc. Jozef Zentko, Katoličko sveučilište u Ružomberoku, Pedagoški fakultet, Slovačka 
 • red. prof. dr. sc. Matjaž Duh, Sveučilište u Mariboru, Pedagoški fakultet, Slovenija
 • izv. prof. dr. sc. Jerneja Herzog, Sveučilište u Mariboru, Pedagoški fakultet, Slovenija; 
 • doc. dr. sc. Marta Licardo, Sveučilište u Mariboru, Pedagoški fakultet, Slovenija 
 • izv. prof. dr. sc. Branka Rotar Pance, Sveučilište u Ljubljani, Muzička akademija, Slovenija 
 • prof. dr. sc. Milena Valenčič Zuljan, Sveučilište u Ljubljani, Pedagoški fakultet, Slovenija 
 • doc. dr. sc. Jerneja Žnidaršič, Sveučilište u Mariboru, Pedagoški fakultet, Slovenija
 • prof. dr. sc. Ivica Radovanović, Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet, Srbija
 • prof. dr. sc. Slađana Zuković, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Srbija