021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

STAVOVI I RAZMIŠLJANJA UČENIKA O PRIRODNOJ I KULTURNOJ BAŠTINI

Autor: Dubravka Kuščević

Vrsta rada: Izvorni znanstveni članak

DOI: https://doi.org/10.38003/sv.70.2.7

2021. Vol. 70, No. 2. – D.-Kuščević


Sažetak:

Kulturna i prirodna baština bogatstvo je naroda kojemu pripada te jedan od ključnih elemenata za stvaranje nacionalnoga kulturnog identiteta i afirmacije u procesu globalizacije društva. Cilj istraživanja bio je ispitati stavove, informiranost i razmišljanja učenika osnovnih i srednjih škola o prirodnoj i kulturnoj baštini. U istraživanju je sudjelovalo 322 ispitanika iz osnovnih i srednjih škola Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zagrebačke županije. Analiza rezultata ukazuje na to da učenici srednjih škola iskazuju bolje poznavanje kulturne i prirodne baštine zavičaja te viši stupanj zainteresiranosti za upoznavanje tih sadržaja nego učenici završnih razreda osnovne škole. Također, više prepoznaju vrijednost pridavanja značaja tim temama u okviru rada odgojno-obrazovnih ustanova i u okviru različitih nastavnih predmeta. Usto, srednjoškolci izražavaju veću svijest o važnosti očuvanja kulturne baštine te njezine povezanosti s razvojem gospodarstva i očuvanjem nacionalnog identiteta nego učenici osnovnih škola. Nije bilo razlika među učenicima po pitanju utjecaja kulturne baštine na poticanje njihove kreativnosti, no pokazalo se da je češće posjećivanje arheoloških institucija povezano s višim interesom za sadržaje baštine.

Ključne riječi:

identitet, poznavanje baštine, zaštita