021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

U SPOMEN ANTI VUKASOVIĆU

Autor: Branimir Mendeš

Vrsta rada: Članak

DOI:

2021. Vol. 70, Broj 1 – U spomen Anti Vukasoviću


Sažetak:

Početkom godine napustio nas je dr. sc. Ante Vukasović, umirovljeni redoviti profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Rođen je 1929. godine u Osijeku u obitelji dalmatinskog podrijetla. U rodnom gradu završio je Učiteljsku školu te stekao zvanje učitelja. Po stjecanju diplome zaposlio se kao učitelj. Potom je obnašao dužnost upravitelja narodne osnovne škole u Šestanovcu. Godine 1951. upisao je studij pedagoške grupe predmeta na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Po diplomiranju zaposlio se na radnom mjestu direktora Pedagoškog centra u Osijeku. Godine 1960. primljen je kao asistent na Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Na Fakultetu je radio do umirovljenja 1993. godine. Na matičnom Fakultetu doktorirao je 1965. godine. Napredovao je u zvanju od asistenta preko docenta i izvanrednog profesora do redovitog profesora. Izvodio je nastavu iz Opće pedagogije te drugih kolegija iz navedene znanstvene grane. Honorarno je izvodio nastavu i na drugim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu te na drugim visokim učilištima u Hrvatskoj. Obnašao je dužnost voditelja Centra za pedagošku izobrazbu Sveučilišta u Zagrebu.

Ključne riječi:

Ante Vukasović