021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

STAVOVI UČENIKA O UČENJU FORMATIVNIM VREDNOVANJEM U NASTAVI PRIRODE I DRUŠTVA

Autor: Amadea Đurinić, Ines Hraste, Ante Kolak

Vrsta rada: Izvorni znanstveni članak

DOI: https://doi.org/10.38003/sv.71.1.14

2022. Vol. 71, Br. 1. – A.-Đurinić – I.-Hraste – A.-Kolak


Sažetak:

Rad problematizira formativno vrednovanje u nastavi Prirode i društva koja integrira spoznaje prirodnih i društvenih znanosti. U okviru formativnog vrednovanja razlikuje se proces vrednovanja za učenje i kao učenje. Oba pristupa uvažavaju ideju individualnog napredovanja učenika i pedocentristički su usmjerena. U radu je pozornost usmjerena na tehnike vrednovanja koje se koriste u nastavi što se operacionaliziralo u empirijskom dijelu rada. Utvrđena je hijerarhijska struktura ponuđenih tehnika po kriteriju korisnosti. Izneseni su stavovi učenika o procesu samovrednovanja i vršnjačkog vrednovanja kroz četiri dimenzije (sviđanje, zahtjevnost, pomoć pri učenju i nelagoda). Pristup istraživanju je kvantitativni. Rezultati su pokazali da su se na dnu hijerarhijske ljestvice našle tehnike koje traže zahtjevniji proces mentalnog promišljanja. Vidljiv je pozitivan stav prema samovrednovanju i vršnjačkom vrednovanju. Pri utvrđivanju razlike u stavovima kod dimenzije pomoć u učenju vidljiv je manjak uviđanja potencijala vršnjačkog vrednovanja. Rad potvrđuje važnost formativnog vrednovanja te ukazuje na potrebu intenziviranja istraživanja.

Ključne riječi:

samovrednovanje, vrednovanje kao učenje, vrednovanje za učenje, vršnjačko vrednovanje