021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

IZAZOVI IMPLEMENTACIJE SURADNIČKOG UČENJA U INICIJALNOM OBRAZOVANJU UČITELJA

Autor: Alena Letina, Mario Vasilj

Vrsta rada: Pregledni rad

DOI: https://doi.org/10.38003/sv.70.1.11

2021. Vol. 70. Broj 1 – A.-Letina-M.-Vasilj


Sažetak:

U radu se razmatra koncept suradničkoga učenja i važnost obrazovanja budućih učitelja u razvoju kompetencija za njegovu implementaciju u nastavi. Cilj rada jest sadržajnom analizom relevantne literature ustvrditi jesu li dosadašnja istraživanja u dovoljnoj mjeri obuhvatila analizu kompetencija učitelja i studenata učiteljskih studija te uloge obrazovnih programa pri njihovu osposobljavanju za uspješnu primjenu suradničkoga učenja. Rezultati analize pokazuju kako je, zbog nedostatka odgovarajućih kompetencija učitelja za provedbu ove nastavne strategije, njezina primjena često zanemarena. Stoga se razvoj adekvatnih znanja, vještina i sposobnosti te pozitivnih uvjerenja budućih učitelja o suradničkom učenju mogu smatrati prioritetima njihova formalnoga obrazovanja. Ustvrđeno je kako su dosada provedena samo malobrojna istraživanja o stvarnim kompetencijama budućih učitelja za uspješnu primjenu ove nastavne strategije, a nedostaju i istraživanja o tome podupiru li programi učiteljskih studija na adekvatan način njihov razvoj. Stoga se u ovom radu zaključuje o potrebi poduzimanja istraživanja koja će omogućiti konkretniji uvid u postojeće stanje te potaknuti kvalitetnu i učestaliju primjenu suradničkoga učenja u nastavnoj praksi.

Ključne riječi:

kompetencije za suradničko učenje, obrazovanje budućih učitelja, strategije poučavanja, studenti – budući učitelji, suradničko učenje