021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

UČINKOVITE STRATEGIJE UČENJA I KREATIVNE METODE POUČAVANJA HRVATSKOGA JEZIKA U RAZREDNOJ NASTAVI

Autor: Marinko Lazzarich

Vrsta rada: Pregledni rad

DOI: https://doi.org/10.38003/sv.70.1.10

2021. Vol. 70. Broj 1 – M.-Lazzarich


Sažetak:

Učenje je važan proces u intelektualnom sazrijevanju i socijalizaciji ličnosti, a određuju ga brojne komponente među kojima su najvažnije kognicija, motivacija i emocije. Kako suvremena nastava zahtijeva aktivnu ulogu učenika u procesu učenja, ključni element za uspješno učenje jest kvalitetno poučavanje. Učiteljima je glavni izazov kako pobuditi interes među učenicima za obrazovno područje, stoga se poučavanje treba temeljiti na izboru primjerenih pristupa i postupaka. U ovom radu raspravljalo se o učinkovitim strategijama i oblicima učenja u nastavi Hrvatskoga jezika na nižem stupnju primarnoga obrazovanja, u razrednoj nastavi. Hrvatski jezik složen je nastavni predmet, stoga funkcionalna nastava jezika i književnosti zahtijeva svrhovitost metoda i oblika rada. Motrili smo primjenjivost suradničkoga, iskustvenoga i samoreguliranoga učenja. Priloženi su različiti kreativni postupci u ranoj fazi učenja jezika te ponuđene smjernice za rad s učenicima u razrednoj nastavi. Važno je učenicima omogućiti situacije u kojima će osvijestiti svoj proces učenja i preuzeti odluke o tome kako će ostvariti planirane ishode i ciljeve učenja.

Ključne riječi:

jezično izražavanje, književnost, literarna komunikacija, međupredmetne korelacije, učenik