021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

ADULTIZIRANO DIJETE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U SUVREMENOM KONCEPTU ODGOJA I OBRAZOVANJA

Autor: Željka Pintar

Vrsta rada: Pregledni rad

DOI: https://doi.org/10.38003/sv.71.1.4

2022. Vol. 71, Br. 1. – Ž.-Pintar


Sažetak:

U radu se tematizira slika suvremenog djeteta rane i predškolske dobi u kontekstu aktualne pedagoške paradigme. Suvremeno društvo, zainteresirano da znanjem unaprijedi svoj gospodarski sustav, upućuje specifičan interes odgoju i obrazovanju pojedinaca. Suvremeni pedagoški koncept društva znanja zasniva se na teoriji učenja – konstruktivizmu. U skladu s time, dijete je dominantno shvaćeno kao ono koje uči uspostavljajući pritom partnerske odnose s odraslima. Djetetu se upućuje specifična odgovornost za vlastitu razvojnu dobrobit, ono se adultizira. Suvremen pristup djetetu, koji se zasniva na sociološkom konceptu njegovih prava, zanemaruje stajališta psihološkog diskursa kojim se razmatraju njegove razvojne potrebe, što se posljedično reflektira na karakter suvremenog odgojnog odnosa i dovodi do krize odgoja. Ovim se radom razmatra specifičan utjecaj suvremenih pedagoških polazišta, poput primjerice onog o ravnopravnom partnerstvu djeteta i odgojitelja, djetetu kao autonomnom subjektu ili prostoru kao trećem odgojitelju, na pojedine aspekte razvoja adultizirano shvaćenog djeteta rane i predškolske dobi. Upućuje se na važnost pojmovnog redefiniranja, umjesto odbacivanja, koncepta odgoja kao središnjeg predmeta pedagogijske znanosti.

Ključne riječi:

adultizirano dijete, rani i predškolski odgoj i obrazovanje, suvremena pedagoška paradigma.