021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

O časopisu

Fokus i područje djelovanja

Školski vjesnik: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu znanstveni je časopis u izdanju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu. Časopis objavljuje znanstvene radove. Glavni je cilj časopisa unaprijediti pedagogijsku teoriju i praksu te doprinijeti razvoju i proučavanju širih tema iz područja odgoja i obrazovanja. Časopis prima rukopise na hrvatskom i engleskom jeziku.

Za objavljivanje u časopisu Školski vjesnik razmatrat će se neobjavljeni radovi i radovi koji nisu istodobno predani na razmatranje za objavljivanje u drugoj publikaciji. Razmatrat će se i radovi koji su u cijelosti ili djelomično izloženi na nekome skupu, ali nisu objavljeni u zborniku radova s toga skupa, o čemu su autori dužni obavijestiti Uredništvo unaprijed.

 

Povijest

Školski vjesnik: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu izlazi kontinuirano od 1951. godine, prvo pod nazivom Bilten, a od 1952. godine pod današnjim nazivom. Prvo desetljeće časopis je izlazio u novinskoj formi, a današnji je oblik dobio 1962. godine. Časopis se tiska dva puta godišnje, a izlazi u tiskanom (ISSN 0037-654X) i elektroničkom izdanju (ISSN 1848-0756).

 

Prijašnji glavni urednici časopisa:
 • 1951. – 1952. Branko Mandić
 • 1952. – 1960. Ante Palavršić
 • 1960. – 1969. Jerko Matošić
 • 1970. – 1972. Ivo Kastropil
 • 1972. – 1976 Andrija Marinković
 • 1976. – 1982. Josip Milat
 • 1982. – 1988. Mihajlo Popović
 • 1988. – 1989. Ivo Kastropil
 • 1990. – 1995. Frane Jakelić
 • 1996. – 2001. Josip Milat
 • 2002. – 2010. Šime Pilić
 • 2011. – 2016. Hicela Ivon
 • 2017. – 2020. Esmeralda Sunko
 • 2020. – 2021. Tonća Jukić

 

Indeksiranost

Časopis je indeksiran u sljedećim bazama podataka: 

Educational Research Abstract Online

Library & Information Science Abstracts (LISA)

MLA International Bibliography

HRČAK – Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske

 

Sponzori

Školski vjesnik: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu objavljuje se uz financijsku potporu Filozofskoga fakulteta u Splitu te Sveučilišta u Splitu.

 

Učestalost izdavanja

Br. 1 – lipanj

Br. 2 – prosinac

 

Prava korištenja (slobodan pristup CC BY-NC) 

Cjeloviti tekst radova objavljenih u časopisu smije se besplatno koristiti uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača.

Radove objavljene u časopisu Školski vjesnik: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu dozvoljeno je pohranjivati u institucijske i tematske repozitorije uz osiguravanje poveznica na mrežne stranice časopisa i Hrčka.