021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

PRIMJENA KRITIČKOGA MIŠLJENJA U ISPITIMA DRŽAVNE MATURE NASTAVNOGA PREDMETA BIOLOGIJE

Autor: Tania Žuvela Blažević, Mara Ruža Blažević

Vrsta rada: Prethodno priopćenje

2022. Vol. 71, Br. 1. – T.-Žuvela Blažević M.-Ruža Blažević


Sažetak:

Podizanje razine kritičkoga mišljenja kod učenika jedan je od fokusa nedavnih reformi u hrvatskom odgojno-obrazovnom sustavu kao rezultat ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju. Važna je komponenta nacionalnog odgoja i obrazovanja ispit državne mature. Predmet su ovoga istraživanja hrvatski i australski ispiti državne mature iz nastavnoga predmeta biologije. Cilj je ove usporedbe utvrditi traženu razinu kritičkoga mišljenja na temelju uzorkovanih ispitnih pitanja. Navedena analiza ispitnih pitanja oslanja se na pretpostavci posljedične valjanosti ispita državne mature u objema državama u kojem bi učenici usvojili određene vještine, u ovom slučaju kritičko mišljenje, ako se to od njih traži u ispitu. Hijerarhijska taksonomija kritičkoga mišljenja potom je razvijena na temelju sličnih taksonomija u postojećoj literaturi kako bi se analizirala ispitna pitanja državne mature nastavnoga predmeta biologije kako u Australiji tako i u Republici Hrvatskoj. Ispitna su pitanja kategorizirana prema navedenoj taksonomiji, a rezultati su prikazani prema traženoj razini kritičkoga mišljenja u ispitima.

Ključne riječi:

Australija, državna matura, nastavni predmet biologije, posljedična valjanost, Republika Hrvatska