021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

ODGOJNO-OBRAZOVNE FILOZOFIJE – KLJUČ RAZUMIJEVANJA ULOGE NASTAVNIKOVIH UVJERENJA U ODGOJNO-OBRAZOVNOJ PRAKSI

Autor: Sani Kunac

Vrsta rada: Pregledni rad

DOI: https://doi.org/10.38003/sv.69.2.8

2020. Vol. 69. Broj 2. Kunac


Sažetak:

Suvremena je paradigma u pedagogiji usmjerena na holistički razvoj pojedinaca kurikulnim pristupom s naglaskom na ishode učenja i poučavanja. Naglašava se aktivna uloga učenika u nastavi, ali i važnost uloge nastavnika kao osobe koja oblikuje nastavno okruženje i organizira nastavni proces. Odgojno­obrazovne filozofije nastavnikā i uvjerenja koja su im u pozadini uvelike utječu na njihovu odgojno­obrazovnu praksu i djelovanje u nastavi. No još uvijek postoji neujednačenost u definiranju, identifikaciji i klasifikaciji odgojno­obrazovnih filozofija. Cilj je ovoga rada dati pregled literature o odgojno­obrazovnim filozofijama, pridonijeti određenju konstrukta, uputiti na važnost istraživanja odgojno­obrazovnih filozofija unutar pedagogije te uputiti na povezanost između odgojno­obrazovnih filozofija nastavnika i različitih vidova njihova odgojno­obrazovnog djelovanja.

Ključne riječi:

nastava, suvremene odgojno­obrazovne filozofije, tradicionalne odgojno­obrazovne filozofije