021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

1. Školski uspjeh, inteligencija i učiteljske procjene sposobnosti učenika u odnosu na popularnost učenika unutar razrednog odjela (str. 4-18)

The popularity of students within the classroom in relation to school achievement, intelligence and teacher assessment (pp. 19-33)

Mara Marasović Dundić, Neda Pleić – Izvorni znanstveni članak


2. Stavovi učenika o učenju formativnim vrednovanjem u nastavi prirode i društva (str. 34-51)

Pupils‘ attitudes to formative assessment in sciences class (pp. 52-69)

Amadea Đurinić, Ines Hraste, Ante Kolak – Izvorni znanstveni članak


3. Vršnjačko nasilje i učenička percepcija školske klime (str. 70-83)  

Peer violence and student perception of school climate (pp. 84-98)

Karlo Bojčić, Sanela Mandić Vidaković – Izvorni znanstveni članak


4. Učinci programa glazbeno-ritmičkih stimulacija na određene motoričke sposobnosti djece s oštećenjem sluha (str. 99-110)

Effects of music-rhythmic stimulation program on certain motor abilities of children with hearing impairment (pp. 111-123)

Ivana Hadžihasanović , Merima Čaušević, Indira Mahmutović – Izvorni znanstveni članak


5. Jezikoslovni nazivi u suvremenim udžbenicima hrvatskoga jezika (str. 124-138)

Linguistic terms in contemporary textbooks of Croatian language (pp. 139-155)

Jadranka Nemeth-Jajić, Petra Božanić – Izvorni znanstveni članak


6. Primjena kritičkoga mišljenja u ispitima državne mature nastavnog predmeta biologije (str. 171-171)

The application of critical thinking in matriculation examination papers in the subject of biology(pp. 156-170)

Tania Žuvela Blažević, Mara Ruža Blažević – Prethodno priopćenje


7. Prenesena značenja leksema u poučavanju leksika (str. 185-185)

Figurative meanings of lexemes in classroom teaching of lexis (pp. 172-184)

Marinela Boras – Pregledni rad


8. Adultizirano dijete rane i predškolske dobi u suvremenom konceptu odgoja i obrazovanja (str. 186-198)

Adultized child of early and preschool age in the modern concept of upbringing and education (pp. 199-211)

Željka Pintar – Pregledni rad