021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

ŠKOLSKI VJESNIK: ČASOPIS ZA PEDAGOGIJSKU TEORIJU I PRAKSU

ISSN 0037-654X (tisak)

ISSN 1849-532X (online)

ISSN 1848-0756 (CD-ROM)

https://doi.org/10.38003/sv

 • Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet, Poljička cesta 35, Split, Hrvatska

 

Glavna urednica: 
 • prof. dr. sc. Snježana Dobrota, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu
Zamjenica glavne i odgovorne urednice
 • doc. dr. sc. Anđela Milinović Hrga

Izvršna urednica
 • Iskra Tomić Kaselj, asistentica
Tajnik uredništva
 • dr. sc. Bojan Babin
Uredništvo:
 • prof. dr. sc. Florence Pirard, Sveučilište Liège, Fakultet za psihologiju, logopediju i obrazovne znanosti, Belgija
 • prof. dr. sc. Jasmina Bećirović Karabegović, Univerzitet u Sarajevu, Pedagoški fakultet, Bosna i Hercegovina 
 • doc. dr. sc. Emina Bukvić Dedić, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Bosna i Hercegovina
 • doc. dr. sc. Dženeta Camović, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Bosna i Hercegovina 
 • prof. dr. sc. Merima Čaušević, Univerzitet u Sarajevu, Pedagoški fakultet, Bosna i Hercegovina 
 • doc. dr. sc. Marko Odak, Sveučilište u Mostaru, Filozofski fakultet, Bosna i Hercegovina 
 • dr. sc. Snježana Dimzov, Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet, Hrvatska 
 • izv. prof. dr. sc. Snježana Dubovicki, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Hrvatska 
 • prof. dr. sc. Neven Hrvatić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija, Hrvatska; 
 • prof. dr. sc. Anka Jurčević-Lozančić, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Hrvatska
 • izv. prof. dr. sc. Goran Livazović, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, Hrvatska 
 • prof. dr. sc. Siniša Opić, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Hrvatska 
 • prof. dr. sc. Igor Radeka, Sveučilište u Zadru, Odjel za pedagogiju, Hrvatska 
 • izv. prof. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Hrvatska 
 • izv. prof. dr. sc. Neven Ricijaš, Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Hrvatska 
 • izv. prof. dr. sc. Marija Sablić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, Hrvatska 
 • doc. dr. sc. Violeta Valjan Vukić, Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Hrvatska 
 • prof. dr. sc. Jasminka Zloković, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Hrvatska
 • prof. dr. sc. Anita Zovko, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Hrvatska 
 • prof. dr. sc. Smiljana Zrilić, Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Hrvatska 
 • doc. dr. sc. Marijana Županić Benić, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Hrvatska 
 • doc. dr. sc. Monika Frania, Sveučilište u Šleskoj, Institut za pedagogiju, Poljska 
 • izv. prof. dr. sc. Gabriela Konkol, Muzička akademija, Poljska 
 • prof. dr. sc. Małgorzata Suświłło, Sveučilište Warmia Mazurski u Olsztynu, Poljska
 • prof. dr. sc. Snežana Jovanova-Mitkovska, Sveučilište Goce Delcev u Štipu, Fakultet odgojnih znanosti, Sjeverna Makedonija 
 • izv. prof. dr. sc. Biljana Popeska, Sveučilište Goce Delcev u Štipu, Fakultet odgojnih znanosti, Sjeverna Makedonija 
 • doc. dr. sc. Jozef Zentko, Katoličko sveučilište u Ružomberoku, Pedagoški fakultet, Slovačka 
 • red. prof. dr. sc. Matjaž Duh, Sveučilište u Mariboru, Pedagoški fakultet, Slovenija
 • izv. prof. dr. sc. Jerneja Herzog, Sveučilište u Mariboru, Pedagoški fakultet, Slovenija; 
 • doc. dr. sc. Marta Licardo, Sveučilište u Mariboru, Pedagoški fakultet, Slovenija 
 • izv. prof. dr. sc. Branka Rotar Pance, Sveučilište u Ljubljani, Muzička akademija, Slovenija 
 • prof. dr. sc. Milena Valenčič Zuljan, Sveučilište u Ljubljani, Pedagoški fakultet, Slovenija 
 • doc. dr. sc. Jerneja Žnidaršič, Sveučilište u Mariboru, Pedagoški fakultet, Slovenija
 • prof. dr. sc. Ivica Radovanović, Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet, Srbija
 • prof. dr. sc. Slađana Zuković, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Srbija
Adresa časopisa:
Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet, Split, Hrvatska, https://www.ffst.unist.hr

E-pošta: skolskivjesnik@ffst.hr
Mrežna stranica: https://www.ffst.unist.hr/skolski_vjesnik


Časopis izlazi dva puta godišnje.

Naklada: 60 primjeraka.
 
Članci objavljeni u časopisu referiraju se u:
 • Educational Research Abstract Online
 • Library & Information Science Abstracts (LISA)
 • MLA International Bibliography
 • HRČAK – Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske
Časopis je objavljen uz financijsku potporu:

Sveučilišta u Splitu, Filozofskog fakulteta


NAKLADNIK:

Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet

 

 

 

UREDNIŠTVO I ADMINISTRACIJA

Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet

Poljička cesta 35, 21 000 Split

e-mail: skolskivjesnik@ffst.hr

 

Časopis izlazi dva puta godišnje.

Časopis je dostupan na web adresama: http://hrcak.srce.hr/skolski-vjesnikhttps://www.ffst.unist.hr/skolski_vjesnik