021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

Objava članaka u časopisu s dvostrukom anonimnom recenzijom osnovni je model objave u časopisu Školski vjesnik: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu. Potrebno je osigurati primjenu standarda etičkoga postupanja svih strana koje sudjeluju u postupku objave: autora, urednika časopisa, recenzenata i izdavača.

Izjava o etici objave izrađena je sukladno COPE-ovim Smjernicama o najboljoj praksi za urednike časopisa ( COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors ).

Izjava o etici objave i zloporabama u postupku objave radova