021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

KOCKANJE MLADIH IZ PERSPEKTIVE STRUČNIH SURADNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA

Autor: Sabina Mandić, Lucija Lamešić, Neven Ricijaš

Vrsta rada: Izvorni znanstveni rad

DOI: https://doi.org/10.38003/sv.69.2.12

Članak: 2020. Vol. 69. Broj 2. Mandić, Lamešić, Ricijaš


Sažetak:

Kockanje predstavlja relativno novi oblik rizičnog ponašanja na našim prostorima, a suvremena hrvatska i inozemna znanstvena istraživanja govore u prilog važnosti prevalencije problematičnog kockanja srednjoškolaca. Cilj ovog rada jest istražiti percepciju stručnih suradnika o kockanju mladih u srednjim školama čiji je posao, među ostalim, detekcija rizičnih ponašanja mladih te osiguravanje preventivnih i ranih intervencija. U istraživanju je sudjelovalo 120 stručnih suradnika iz 18 hrvatskih županija. Rezultati općenito pokazuju njihovo relativno rijetko susretanje s problemima kockanja kod mladih te podcjenjivanje prevalencije ovog rizičnog ponašanja iako su ispitanici svjesni značajne pristupačnosti kockarskih proizvoda mladima. Istovremeno se stručni suradnici ne procjenjuju dovoljno kompetentnima za pružanje adekvatnih intervencija u ovom području te nisu u dovoljnoj mjeri upoznati s razvijenim edukacijama i intervencijama na našim prostorima. Rezultate se komentiralo u kontekstu njihove važnosti za praksu s ciljem osiguravanja nužnih profesionalnih znanja i vještina.

Ključne riječi:

igre na sreću, kockanje, kompetencije, mladi, stručni suradnici