021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

AKTIVNOSTI I OBILJEŽJA INSTRUKCIJSKOG ŠKOLSKOG VOĐENJA IZ PERSPEKTIVE RAVNATELJA OSNOVNIH ŠKOLA

Autor: Vesna Kovač, Monika Pažur

Vrsta rada: Izvorni znanstveni članak

DOI: https://doi.org/10.38003/sv.70.2.1

2021. Vol. 70, Broj 2 – V.-Kovač-M.-Pažur


Sažetak:

U ovom radu prikazani su rezultati empirijskog istraživanja o obilježjima instrukcijskog školskog vođenja (IŠV) provedenog na uzorku od 30 ravnatelja osnovnih škola u Hrvatskoj. Postavljena su dva istraživačka pitanja: 1. Kako ravnatelji osnovnih škola opisuju i komentiraju aktivnosti IŠV-a koje provode u svojim školama? i 2. Kako ravnatelji osnovnih škola opisuju i doživljavaju okolnosti koje djeluju na iniciranje i provedbu aktivnosti IŠV-a? S obzirom na postavljena pitanja, korišten je pristup osnovnog kvalitativnog interpretativnog istraživanja. Podaci su prikupljeni pisanim intervjuom, a rezultati tematske analize sadržaja otkrili su dvije ključne tematske kategorije: popisnajčešće provođenih aktivnosti IŠV-a i ključne interakcije ravnatelja tijekom provođenja IŠV-a. Uočeni su varijabiliteti u provedbi IŠV-a u nekoliko točaka, od kojih se ističu ključni sadržaji i ishodi IŠV-a usmjereni na jačanje kapaciteta učenika i učitelja, te uloge i odnos ravnatelja u interakciji s različitim dionicima.

Ključne riječi:

instrukcijsko školsko vođenje, kompetencije ravnatelja, obrazovna politika, osnivači škola, školski ravnatelji.