021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

1. Inicijalna izobrazba učitelja za odgoj i obrazovanje iz ustanova socijalne skrbi u inkluzivnoj školi

Initial training of teachers for the education of students from social welfare institutions in an inclusive school

Vesnica Mlinarević, Krunoslava Duka – Izvorni znanstveni članak


2. Primjena digitalne tehnologije u nastavi glazbe

Application of digital technology in music teaching

Amir Begić, Jasna Šulentić Begić – Izvorni znanstveni članak


3. Teachers’ motivational behaviour and students’ motivation in EFL classes

Magda Pašalić – Izvorni znanstveni članak


4. Pohađanje kulturnih događanja i stjecanje kulturnog kapitala u kontekstu razvoja glazbenih kompetencija budućih učitelja za podučavanje predmeta glazbena kultura

Attending cultural events and aquiring cultural capital in the context of developing music comptencies of future teachers for teaching music culture in lower grades

Tamara Jurkić Sviben, Martina Mičija Palić – Izvorni znanstveni članak


5. Zadovoljstvo poslom i profesionalno sagorijevanje učitelja tehničke kulture

Job satisfaction and occupational burnout of technical culture teachers

Jadran Jelić, Stjepan Kovačević, Damir Purković – Izvorni znanstveni članak


6. Digitalna pedagogija kao odgovor na izazove suvremenog odgoja i obrazovanja

Digital pedagogy as a response to the challenges of contemporary education

Ružica Jurčević, Zoran Horvat – Pregledni rad


7. Djeca u riziku socijalne isključenosti u ranom i predškolskom odgojno-obrazovnom sustavu

Children at risk of social exclusion in the early and preschool education and care system

Ivana Visković, Andriana Marušić, Jelena Topić – Pregledni rad