021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

PRIMJENA DIGITALNIH ALATA TIJEKOM AKTIVNOSTI SLUŠANJA GLAZBE U NASTAVI GLAZBENE KULTURE

Autor: Dorijana Škoro, Ivona Kir

Vrsta rada: Prethodno priopćenje

DOI: https://doi.org/10.38003/sv.70.2.17

2021. Vol. 70, No. 2. – D.-Škoro -I.-Kir


Sažetak:

Slušanje glazbe prevladavajuća je aktivnost u nastavi Glazbene kulture u kojoj učenici razvijaju kritičko mišljenje o estetski vrijednoj glazbi. Učitelji se za slušanje glazbe nerijetko koriste CD-ima i DVD-ima unatoč naglome razvoju tehnologije.Današnji su učenici digitalno pismeni, rođeni u potpuno digitaliziranome svijetu te učiteljima predstavljaju izazov u nastavi. Učenici i sustav očekuju širok raspon raznih digitalnih sadržaja – audiozapise, videozapise, animacije, fotografije i slično. Srećom, učitelj može odabrati digitalne alate kojima će se koristiti za unapređenje nastavnoga područja – slušanja glazbe. U okviru rada provedeno je istraživanje čiji je cilj utvrditi način kojim učitelji provode aktivnost slušanja glazbe te utjecaj uporabe digitalnih alata na svladavanje gradiva i motivaciju kod učenika. U istraživanju su sudjelovale četiri škole, 675 učenika općeobrazovnih škola od petoga do osmog razreda i njihovi učitelji Glazbene kulture iz Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije. Istraživanje je eksperimentalno i podijeljeno je u dvije faze – prije i poslije uporabe digitalnih alata. Dobiveni rezultati istraživanja prikazuju kako je primjenom digitalnoga alata Kahoot! olakšano usvajanje gradiva te su učenici motiviraniji tijekom slušanja glazbe. Osim toga, zamijećen je razvoj digitalnih kompetencija kod učenika i učitelja.

Ključne riječi:

digitalni alati, glazbena kultura, kompetencije, slušanje glazbe