021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

REPREZENTACIJE KULTURE, RASE I RODA U UDŽBENICIMA ENGLESKOGA JEZIKA

Autor: Adriana Petra Blažević, Mara Ruža Blažević

Vrsta rada: Izvorni znanstveni članak

DOI:

2023. Vol. 72, Br. 1. – A.-Petra Blažević -M.-Ruža Blažević


Sažetak:

U svrhu istraživanja i razumijevanja dinamike odnosa između društvenih skupina koje djeluju u brojnim anglofonim okruženjima, u ovom radu predstavljeni su i raspravljeni rezultati kvantitativne analize kulture, rase i roda u udžbenicima engleskoga jezika. U prvom dijelu rada predstavljena je teorijska pozadina istraživanoga fenomena koja uključuje promišljanja o prominentnoj ulozi engleskoga jezika u vidu perpetuacije mehanizama društvenih nejednakosti kroz obrazovnu sferu. U drugom dijelu rada prikazani su i interpretirani rezultati kvantitativne analize sadržaja provedene na namjernom uzorku udžbenika engleskoga jezika za prvi razred srednje škole u Hrvatskoj. Kvantitativna analiza sadržaja provedena je sa ciljem otkrivanja razlika u zastupljenosti različitih kulturnih, rasnih i rodnih društvenih skupina te ispitivanja postojećih intersekcija među njima. Provedbom statističkih testova utvrđene su značajne razlike u zastupljenosti navedenih društvenih skupina, kao i razlike između rodnih skupina s obzirom na radni status. Rezultati kvalitativne i kvantitativne analize sadržaja upućuju na pristranosti sadržane u udžbeničkoj materiji usmjerene prema reprodukciji postojećih odnosa moći. Dobiveni rezultati u skladu su sa prethodnim studijama slične prirode provedenima u hrvatskim i stranim kontekstima.

Ključne riječi:

obrazovanje, materijali u nastavi stranoga jezika, društvene nejednakosti