021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

ŠTO NIJE U REDU S KONSTRUKTIVISTIČKOM NASTAVOM? ELABORACIJA, REKAPITULACIJA I SINTEZA TEORIJSKIH I POVIJESNIH KONTROVERZI

Autor: Tomislav Topolovčan

Vrsta rada: Prethodno priopćenje

DOI:

2023. Vol. 72, Br. 1. – T.-Topolovčan


Sažetak:

Cilj studije je elaborirati i rekapitulirati pojavu, povijest, teorijska, metodološka i didaktička obilježja te pojedine kontroverze konstruktivizma u obrazovanju primjenom povijesnog i teorijsko-komparativnog metodološkog pristupa. Znatna pažnja je posvećena analiziranju konstruktivističke nastave u diskursu pokreta reformne pedagogije od prije stotinu i više godina. Sintezom analiziranih činjenica opravdano je kazati kako je konstruktivistička nastava višestruki i robusni teorijski pojam sa svojstvenim definicijama te dugom poviješću. Didaktičko-metodički aranžmani konstruktivističke nastave imaju začetke u koncepcijama škola i nastave pokreta reformne pedagogije, ali ta dva pojma nije moguće smatrati istoznačnicama ili sinonimima. Konstruktivistička nastava učenicima pruža značajne odgojno-obrazovne dobrobiti, ali ima i argumentiranih kritika i ograničenja čije interpretacije ovise o teorijskoj, epistemološkoj i kulturološkoj perspektivi sagledavanja.

Ključne riječi:

didaktičke teorije, konstruktivizam, nastava, povijest pedagogije, reformna pedagogija