021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

ULOGA MARKETINGA U UPRAVLJANJU ODGOJNOOBRAZOVNOM USTANOVOM

Autor: Josip Miletić

Vrsta rada: Pregledni članak

DOI: https://doi.org/10.38003/sv.69.1.7 

Članak: 2020. Vol. 69. Broj 1. Miletić


Sažetak:

U radu se problematizira uloga marketinga u upravljanju odgojno-obrazovnom ustanovom. Analiziraju se obilježja odgojno-obrazovne djelatnosti kao javnog dobra te marketinga kao poslovne filozofije i poslovne funkcije. Obrazlaže se kompatibilnost marketinga i obrazovanja kroz analizu specifičnosti tih dviju djelatnosti. Utvrđuju se problemi na koje uprava odgojno-obrazovne ustanove nailazi u svome radu, a koje se marketinškim pristupom može kvalitetno riješiti. Marketing odgojno-obrazovne ustanove ima sve veću ulogu i važnost jer je marketinški pristup osnova učinkovita djelovanja odgojno-obrazovnih ustanova.

Ključne riječi:

menadžment, odgoj, obrazovanje, škola