021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

MLADI I ZAŠTITA OKOLIŠA: ISTRAŽIVANJE STAVOVA MLADIH GRADA SPLITA O EKOLOŠKOJ OSVIJEŠTENOSTI TE NAVIKAMA I AKTIVNOSTIMA VEZANIM UZ ZAŠTITU OKOLIŠA

Autor: Larisa Hržić, Lucija Dujić, Petra Gerovac

Vrsta rada: Izvorni znanstveni članak

DOI: https://doi.org/10.38003/sv.72.1.7

2023. Vol. 72, Br. 1. – L.-Hržić -L.-Dujić -P.-Gerovac


Sažetak:

Ekološka tematika već je godinama u fokusu brojnih studija raznih znanstvenih područja. S tom tematikom je usko povezan globalni problem gospodarenja otpadom. U Hrvatskoj se također bilježi stalan rast otpada što se može povezati s povećanom potrošnjom te gospodarskim razvojem. Iako se na problem otpada gleda kao na globalni problem, odnosno kao na problem čitavog društva, zbrinjavanje otpada može se sagledati i iz ugla pojedinca na kojem je da osvijesti spomenutu problematiku te usmjeri vlastito ponašanje i način života sukladno ekološkim vrijednostima. Predmet ovog istraživanja je ekološka osviještenost mladih te je cilj ispitati odnos mladih prema okolišu kao i svijest o zaštiti okoliša, a kako bi to utvrdili, potrebno je bilo ispitati životne navike mladih, učestalost recikliranja, načine kojima mladi pridonose zaštiti okoliša, stavove mladih o važnosti brige o okolišu te stavove o utjecaju stanovnika na okoliš kao i procjenu educiranosti građana grada Splita o zaštiti okoliša. Online anketnim upitnikom obuhvaćen je prigodni uzorak od 480 mladih, 154 muškaraca i 326 žena, na području grada Splita u dobi od 18 do 29 godina. Iz rezultata je vidljivo kako su sudionici/ce, prema svojoj procjeni, savjesni prema okolišu, učestalo recikliraju papir i plastiku, ponekad koriste ekoproizvode te otpad odlažu na predviđena mjesta za to. Kritiziraju (ne)educiranost ostalih građana grada Splita kada je riječ o ekologiji, ali imaju i stav prema broju mjesta za odlaganje otpada u Splitu kojih, prema njima, nema dovoljno. Kada je riječ o stavovima o odlaganju otpada, zagađenosti zraka te educiranosti građana, mladi pokazuju kako su svjesni problematike. Ekološka situacija znatno utječe na kvalitetu života pojedinca i društva, stoga rezultate ovog istraživanja možemo razumjeti u okviru postavljenih ciljeva i rezultata dobivenih provedenim istraživanjem. Upravo rezultate istraživanja možemo shvatiti kao smjernice za rad na području okolišne svijesti i zaštite okoliša. Isto tako, rezultati istraživanja smjernice su za implementaciju ovih tema kroz edukaciju i obrazovanje mladih, ali i drugih dobnih skupina kako bi se navike mladih (i građana) grada Splita, a shodno tome i aktivnosti, u budućnosti mijenjale ka pozitivnom ponašanju u ovim područjima.

Ključne riječi:

ekološka osviještenost, navike mladih, istraživanje stavova, anketni upitnik, zaštita okoliša