MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

 

Adresa Odsjeka i lokacije održavanja nastave: Poljička cesta 35, 21000 Split

 

Pročelnica Odsjeka:
izv. prof. dr. sc. Marijana Alujević
marijana@ffst.hr
 
Tajnica Odsjeka:
Margareta Vukojević, prof.
tel: 021/545-584
 
Studentska služba:
adresa: Poljička cesta 35
telefon: 021/545-542

 

Studij talijanskog jezika i književnosti na prijediplomskoj i diplomskoj razini nastaje kao odgovor na obrazovne potrebe lokalne zajednice, geopolitički položaj u regiji te gospodarske trendove grada Splita i županije s naglaskom na turizam i na promicanje kulturne baštine.

Prisutnost studija u zajednici je također mjerljiva i kroz znanstveno – nastavnu djelatnost u koju se uključuju i studenti.  Po završetku diplomskog studija talijanskog jezika i književnosti, magistri/e posjeduju visoku razinu jezičnog znanja te razvijene komunikacijske vještine na talijanskom jeziku, a u stanju su i kompetentno prevesti i/ili interpretirati književne i specijalističke tekstove s talijanskog i na talijanski jezik.

Diplomirani talijanisti osposobljeni su za obavljanje poslova jezičnog posredovanja u gospodarskim subjektima, obrazovnim, upravnim i kulturnim institucijama, rad u medijima i izdavaštvu.

Postojanje dva diplomska studija, nastavničkog i prevoditeljskog, dodana je vrijednost, a program studija talijanskog jezika i književnosti usporediv je sa srodnim talijanističkim studijima na sveučilištima u Republici Hrvatskoj i u Europskoj uniji, što omogućuje nesmetanu mobilnost (outgoing i incoming) studenata.

Nastava se izvodi na talijanskom jeziku, čime se uvjetuje dobro predznanje talijanskog jezika s ciljem što boljeg praćenja nastave i razumijevanja sadržaja kolegija, odnosno postavlja visoke standarde za stjecanje znanja, kao i za kasnije profesionalno usavršavanje.

PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ

Prijediplomski studij talijanskog jezika i književnosti ustrojava se i izvodi kao redoviti sveučilišni dvopredmetni studij te se slobodno kombinira s drugim dvopredmetnim prijediplomskim studijima na Filozofskom fakultetu u Splitu.

Studij traje tri godine s po dva semestra na godini (ukupno 6 semestara). Jednom godinom studija stječe se 30 ECTS-a, ili sveukupno tijekom studija 90 ECTS-a.

Obveze studenata tijekom studiranja određene su nastavnim programima pojedinih predmeta, a njihove obveze sudjelovanja u nastavi te ritam studiranja i polaganja ispita, kao i veličina skupina za sve nastavne oblike određeni su propisima Filozofskog fakulteta  u Splitu.

Završetkom prijediplomskog studija Talijanski jezik i književnost stječe se titula sveučilišnog prvostupnika/prvostupnice (baccalaureaus/baccalaurea) talijanskog jezika i književnosti (univ.bacc.philol.ital.).

Po završetku prijediplomskog studija prvostupnik / prvostupnica stječe jezične i komunikacijske kompetencije i znanja iz talijanske književnosti i kulture te odgovarajuće vještine potrebne u poslovima institucija javnog i privatnog sektora, u kulturnim (izdavačke kuće, knjižnice, muzeji), gospodarskim i upravnim ustanovama, medijima i turizmu, u Republici Hrvatskoj i u drugim zemljama članicama EU.

Nakon uspješno završene prve razine studija prvostupnik / prvostupnica može na Odsjeku za talijanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Splitu upisati dvopredmetni diplomski studij talijanskog jezika i književnosti nastavnog ili prevoditeljskog usmjerenja. Također, prvostupnik / prvostupnica može upisati i usporedive diplomske studije na drugim sveučilištima u Hrvatskoj i u inozemstvu.

DIPLOMSKI STUDIJ

Diplomski studij moguće je upisati po završetku akreditiranog sveučilišnog prijediplomskog studija Talijanskog jezika i književnost. Pri upisu student treba imati položeno minimalno 90, odnosno 180 ECTS bodova.

Diplomski studij talijanskog jezika i književnosti traje dvije godine, odnosno četiri semestra. Studij ima dva usmjerenja: nastavnički i prevoditeljski. Oba su dvopredmetna studija te se slobodno kombiniraju s drugim dvopredmetnim diplomskim studijima.

Završetkom diplomskog studija Talijanski jezik i književnost stječe se titula magistra/e edukacije talijanskog jezika i književnosti (mag.educ.philol.ital.) ili magistra/e talijanskog jezika i književnosti (mag.philol.ital.). Magistar/magistra ima jezične i komunikacijske kompetencije i znanja iz talijanske književnosti i kulture te odgovarajuće vještine potrebne u poslovima institucija javnog i privatnog sektora, u kulturnim (izdavačke kuće, knjižnice, muzeji), gospodarskim i upravnim ustanovama, medijima i turizmu, u Republici Hrvatskoj i u drugim zemljama članicama EU.

Završetkom nastavničkog smjera diplomskog studija Talijanski jezik i književnost stječe se mogućnost zapošljavanja u osnovnim i srednjim školama, školama za učenje hrvatskog jezika kao stranog, kao i u izdavaštvu, medijima, znanstvenim, kulturnim i gospodarskim ustanovama, u Republici Hrvatskoj i u drugim zemljama članicama EU.

Završetkom prevoditeljskog smjera diplomskog studija Talijanski jezik i književnost stječe se mogućnost zapošljavanja u izdavaštvu, medijima, znanstvenim, kulturnim i gospodarskim ustanovama, u Republici Hrvatskoj i u drugim zemljama članicama EU.


Djelatnici i predmeti

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Srećko Jurišić Email 313
prof. dr. sc. Nikica Mihaljević Email  
prof. dr. sc. Magdalena Nigoević Email  

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Marijana Alujević Email  
izv. prof. dr. sc. Maja Bezić Email  
izv. prof. dr. sc. Snježana Bralić Email 209 ANEKS
izv. prof. dr. sc. Katarina Dalmatin Email 314A
izv. prof. dr. sc. Antonela Marić Email 326

Docent

doc. dr. sc. Antonia Luketin-Alfirević Email 326
doc. dr. sc. Andrea Rogošić Email 326

Viši lektor

v. lekt. Maja Bilić Email  
v. lekt. Renata Hace Citra Email 209
v. lekt. Danijel Tonkić Email 209

Lektor

lekt. Cinzia Guardigli Email  
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Fonologija i morfologija talijanskog jezika 2 prijediplomski  
Glotodidaktika 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Jezične kompetencije u nastavničkoj i prevoditeljskoj praksi I 1 diplomski  
Jezične kompetencije u nastavničkoj i prevoditeljskoj praksi II 2 diplomski  
Jezične kompetencije u nastavničkoj i prevoditeljskoj praksi III 3 diplomski  
Jezik i društvo 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Književni pokreti i autori u Italiji od Arkadije do verizma 5 prijediplomski  
Leksikologija i leksikografija talijanskog jezika 3 prijediplomski  
Metodika nastave talijanskog jezika 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Pjesničke škole i velikani srednjovjekovne talijanske književnosti 3 prijediplomski  
Posredovanje u jeziku i kulturi 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Povijesna gramatika talijanskog jezika 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Povijest talijanskog jezika 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Praktikum i školska praksa 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Pregled dometa talijanske književnosti - modul 1 2 prijediplomski  
Pregled dometa talijanske književnosti-modul 2 3 prijediplomski  
Prevođenje književnog teksta- kontrastivna analiza 3 diplomski  
Prevođenje poslovnih dokumenata 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Prevođenje stručnih tekstova 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Semantika 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Sintaksa talijanskog jezika 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Talijanska književnost od humanizma i renesanse do Arkadije 4 prijediplomski  
Talijanska književnost XX. stoljeća 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Talijanski jezik III - modul 1 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Talijanski jezik III - modul 2 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Talijanski jezik II-modul 1 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Talijanski jezik II-modul 2 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Talijanski jezik I- modul 1 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Talijanski jezik I - modul 2 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Tehnike prevođenja 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Tekst i diskurs 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Teorijsko proučavanje talijanske književnosti 1 prijediplomski  
Uvod u analizu književnog teksta 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Uvod u talijanski jezik i lingvistiku 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Znanost o prevođenju 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Diplomski rad (diplomski studij-talijanski) 4 diplomski  
Diplomski rad (diplomski studij-talijanski) 4 diplomski  
Hrvatsko-talijanska komparativna književnost 3 diplomski  
Hrvatsko-talijanska kontrastivna analiza 3 diplomski  
Hrvatsko-talijanski jezični dodiri u Dalmaciji 2 diplomski  
Književnost romantizma na talijanskom jeziku u Dalmaciji 2 diplomski  
Kritika prevođenja 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Leksik u nastavi talijanskog jezika 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Odabir i priprema nastavnih materijala za podučavanje i učenje talijanskoga jezika 3 diplomski  
Pirandellova proza 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Povijest talijanskog teatra i dramske književnosti 1 diplomski  
Prevođenje esejistike 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Romanska filologija 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Romanski jezik (Španjolski jezik 1) 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Romanski jezik (Španjolski jezik 2) 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Semantika (izborni) 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Standardna i upotrebna norma talijanskog jezika 5 prijediplomski  
Suvremeni talijanski jezik 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Talijanska književnost i film 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Talijanska književnost i TV serije 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Talijanska književnost od neorealizma do kraja XX. stoljeća 6 prijediplomski  
Talijanska kultura i društvo 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Talijanska novela 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Talijanska proza od neoavangarde do danas 3 diplomski  
Talijanski leksik kroz stoljeća 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Talijanski roman u razdoblju postmodernizma 3 diplomski  
Teorije komunikacijskih procesa 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Uvod u talijansku onomastiku 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Završni rad - talijanski jezik i književnost 6 prijediplomski  

Dokumenti

Korisne poveznice

23.01.2023

Poziv za sistematske preglede studenata 1. godine preddiplomskih dvopredmetnih studija

Pozivaju se studenti 1. godine preddiplomskih dvopredmetnih studija da preko sljedećeg linka:  https://www.terminko.hr/lokacija/bacvice2 zakažu termin za sistematski pregled.

Studenti su obavezni ponijeti zdravstvenu iskaznicu i indeks ukoliko ga još uvijek imaju u papirnatom izdanju, a ukoliko boluju od nekakvih kroničnih bolesti potrebno je ponijeti i specijalističke nalaze.

Popis obavijesti