MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

 

Adresa: Poljička cesta 3521000 Split

 

Pročelnik Odsjeka:

doc. dr. sc. Branimir Mendeš

bmendes@ffst.hr

 

Administrativni referent:

Snježana Lauš

e-mail: slaus@ffst.hr

telefon: 021/545-550

 

Studentska služba:

adresa: Poljička cesta 35

e-mail: referada@ffst.hr

telefon: 021/545-568


Odsjek za rani i predškolski odgoj ustrojbena je jedinica Filozofskog fakulteta u Splitu. Studijski programi koji se izvode unutar ovog Odsjeka su: Prijediplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, izvanredni Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, te Razlikovni program.

Studijski program usklađen je s misijom i strategijom Sveučilišta, te suvremenim trendovima u Europskoj Uniji, ali i u Republici Hrvatskoj.

Rano i predškolsko razdoblje je osjetljivo razdoblje koje obilježavaju velike i važne promjene u tjelesnom, kognitivnom, emocionalnom i socijalnom razvoju. Sve što se u tim godinama dogodi, od sveobuhvatnog je značenja koje se može odraziti na cjelokupan život. Stoga je osnovna uloga odgojitelja u poticanju cjelovita razvoja i učenja djece, odnosno razvoja kritičkog i kreativnog mišljenja djece, angažiranju dječjih potencijala u cjelini, promicanju kolaboracije, interakcije te pregovaranja među djecom.

Prijediplomski studij
Preddiplomski studij traje tri (3) godine tj. šest (6 semestara) i ostvaruje se 180 ECTS bodova. Završnim studijem stječe se zvanje: sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (univ.bacc.praesc.educ.).

Diplomski studij
Izvanredni diplomski studij traje dvije (2) godine i četiri (4) semestra i ostvaruje se 120 ECTS bodova. Naziv koji se stječe po završetku diplomskog sveučilišnog studija je: magistra/magistar ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (mag.praesc.educ.).


Djelatnici i predmeti

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Marija Brajčić Email 21 (Teslina)
izv. prof. dr. sc. Ivana Visković Email 229

Docent

doc. dr. sc. Toni Maglica Email 231
doc. dr. sc. Branimir Mendeš Email  
doc. dr. sc. Tea-Tereza Vidović Schreiber Email 229D

Naslovni predavač

pred. Vedrana Vučković Email  

Izvanredni profesor

izv. prof. art. Tatjana Ravlić Email  

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Joško Markić Email  
izv. prof. dr. sc. Esmeralda Sunko Email 229

Docent

doc. dr. sc. Blaženka Bačlija Sušić Email  
doc. dr. sc. Marijana Županić Benić Email  

Naslovni predavač

pred. Adrijana Bedrica Email  
pred. Marica Grgurinović Email  
pred. dr. sc. Antonia Jeličić Kadić Email  
pred. dr. sc. Aleksandra Kardum Email  
pred. Dejan Nemčić Email  
pred. Ana Pirić Email  
pred. Ines Roso Perić Email  

Naslovni viši predavač

v. pred. dr. sc. Dodi Malada Email  

Naslovni poslijedoktorand

dr. sc. Edita Runjić  
dr. sc. Marko Šimunović Email  
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Akcijska istraživanja u ranom i predškolskom odgoju 2 diplomski  
Dijete i kreativnost 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Djeca u riziku 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Dječja književnost 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik u struci 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Filozofija odgoja 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Glazba u ranom i predškolskom odgoju 1 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Glazba u ranom i predškolskom odgoju 2 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Glazbeni praktikum 1 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Glazbeni praktikum 2 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Hrvatski jezik 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Informatička pismenost 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 1 3 preddiplomski  
Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 2 4 preddiplomski  
Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 3 5 preddiplomski  
Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 4 6 preddiplomski  
Istraživanja odgojne prakse 1 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Istraživanja odgojne prakse 2 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Istraživanja odgojne prakse 3 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Istraživanja odgojne prakse 4 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Istraživanja odgojne prakse 5 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Kineziološka kultura 1 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Kineziološka kultura 2 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Kineziološka metodika u ranom i predškolskom odgoju 1 4 preddiplomski  
Kineziološka metodika u ranom i predškolskom odgoju 2 5 preddiplomski  
Kultura ustanove ranog i predškolskog odgoja 1 diplomski  
Kvaliteta i identitet ustanove ranog i predškolskog odgoja 2 diplomski  
Likovni izraz u ranom i predškolskom odgoju 1 4 preddiplomski  
Likovni izraz u ranom i predškolskom odgoju 2 5 preddiplomski  
Medijska kultura 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Obiteljska pedagogija 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Opća pedagogija 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Osnove glazbene kulture 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Osnove kineziologije 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Osnove likovne kulture 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Osnove metodologije pedagoških istraživanja 3 preddiplomski  
Osnove prirodoslovno-matematičke pismenosti 4 preddiplomski  
Partnerstvo s roditeljima i lokalnom zajednicom 6 preddiplomski  
Pedagogija djece s posebnim potrebama i pravima 6 preddiplomski  
Pedagogija ranog i predškolskog odgoja 1 2 preddiplomski  
Pedagogija ranog i predškolskog odgoja 2 3 preddiplomski  
Pedagoške koncepcije i pristupi u ranom i predškolskom odgoju 4 preddiplomski  
Povijesni kontekst ranog i predškolskog odgoja 1 diplomski  
Psihologija ranog učenja 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Razvojna psihologija 1 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Razvojna psihologija 2 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Scenska kultura i lutkarstvo 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Sociologija odgoja 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Strategije podrške djeci s posebnim potrebama 4 diplomski  
Suvremeno djetinjstvo i prava djeteta 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Zaštita zdravlja i njega djece rane i predškolske dobi 4 preddiplomski  
Crtanje s praktikumom 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Dekorativno oblikovanje 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Dijete i društvo 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Dječja dramska književnost 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Dječje dramsko i lutkarsko stvaralaštvo s praktikumom 4 diplomski  
Dječje glazbeno stvaralaštvo s praktikumom 4 diplomski  
Dječje plesno stvaralaštvo s praktikumom 4 diplomski  
Drama i kazalište za djecu 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Dramska pedagogija s praktikumom 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Estetska gimnastika s praktikumom 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Folklor za djecu s praktikumom 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Folklor za djecu s praktikumom 1 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Folklor za djecu s praktikumom 2 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Glazba u lutkarstvu 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Inkluzivni dječji vrtić 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Instrumentalni praktikum 1 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Instrumentalni praktikum 2 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Komunikacija kroz scenske umjetnosti 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Kulturna baština na tlu Hrvatske 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Likovna dramaturgija i lutkarska tehnologija 4 diplomski  
Lutkarska animacija s praktikumom 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Nacionalni parkovi Hrvatske 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Odgojni kontekst dječjih jaslica 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Osnove dramatizacija i adaptacija književnih tekstova za djecu 3 diplomski  
Osnove likovne umjetnosti 1 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Osnove likovne umjetnosti 2 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Ples i stvaralaštvo u pokretu 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Plesne strukture s praktikumom 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Plesni izraz u dječjem vrtiću 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Ponašajni poremećaji u ranom djetinjstvu 3 diplomski  
Prijelaz djeteta iz vrtića u osnovnu školu 5 preddiplomski  
Razvojna psihopatologija 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Ritmika i ples s praktikumom 1 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Ritmika i ples s praktikumom 2 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Roditelji i dijete s posebnim potrebama 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Skupno muziciranje 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Skupno muziciranje 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Slikanje s praktikumom 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Slikanje u radu s djecom predškolske dobi 6 preddiplomski  
Socio-emocionalno učenje u prevenciji problema u ponašanju 1 diplomski  
Tradicijska kazivanja za djecu 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Tradicijske igre i igračke 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Trodimenzionalno oblikovanje s praktikumom 1 3 diplomski  
Trodimenzionalno oblikovanje s praktikumom 2 4 diplomski  
Uvod u književnost 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Zlostavljanje i zanemarivanje djece 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4

Dokumenti

STUDIJSKI PROGRAMI

ZAVRŠNI RAD

Korisne poveznice

10.01.2023

PRIJAVA TEME ZAVRŠNOG RADA

Studenti 3. godine dužni su predati potpisani obrazac prijave teme završnog rada od strane mentora (i komentora ako ga student ima) u tajništvo odsjeka najkasnije do završetka nastave u zimskom semestru (20. siječnja 2023.).

Popis obavijesti